Numere anterioare

ACADEMICA 2016

OCTOMBRIE - NOIEMBRIE

Nr. 10 - 11  

Octombrie - Noiembrie 2016, Anul XXVI, 312 - 313

     

Nr. 9

CUPRINS

Nr. 12

     
ASTRA ȘI ACADEMIA ROMÂNĂ Pag.
 

ÎPS Laurențiu Streza, Prioritatea esențială a oricărei societăți - educația
 

5
 

Ionel-Valentin Vlad, Academia Română la 150 de ani și ASTRA
 

7
 

Dumitru Acu, Asociațiunea ASTRA și Academia Română - simboluri ale dăinuirii noastre milenare
 

12
 

Mircea Păcurariu, Slujitorii bisericii - slujitorii Academiei Române și ai Asociațiunii
 

14
 

Emil Burzo, Cercetarea științifică în spațiul transilvan după Marea Unire
 

17
 

Paul Niedermaier, 60 de ani de la înființarea Institutului de Cercetări Socio-Umane din Sibiu al Academiei Române
 

21
ZILELE ACADEMICE TIMIȘENE  
 

Ionel-Valentin Vlad, Academia Română - 150 de ani în serviciul Națiunii Române
 

22
 

Păun Ion Otiman, 65 de ani de activitate științifică și culturală în Banat - Filiala din Timișoara a Academiei Române
 

26
 

Ioan-Aurel Pop, Banatul medieval în secolele XI-XVI - repere instituționale
 

31
SESIUNEA GEORGE COȘBUC  
 

Ionel-Valentin Vlad, George Coșbuc - un poet de suflet românesc, o legătură de suflet a familiei
 

34
 

Eugen Simion, „Câmpenismul” lui G. Coșbuc și fantasmele criticii literare
 

36
 

Ioan-Aurel Pop, George Coșbuc și identitatea românească
 

40
 

Gheorghe Chivu, George Coșbuc - traducător al Divinei Comedii
 

47
SESIUNEA ION GHICA  
 

Dan Berindei, Multilateralul Ion Ghica
 

53
 

Eugen Simion, Ion Ghica, un „graeculus” subtil
 

56
 

Victor Axenciuc, Economistul Ion Ghica (1816-1887)
 

65
EUROPEANA 1914-1918  
 

Cristina Ioana Roiu, Arhiva digitală a amintirilor noastre
 

68
PERSONALITĂȚI ACADEMICE  
 

Cristian Hera, Din viața și opera iluștrilor predecesori - academician David Davidescu și academician Mircea Moțoc
 

71
 

Ion Ioniță, Mircea D. Moțoc - creatorul școlii românești de combaterea eroziunii solului
 

76
 

Radu Lăcătușu, David Davidescu - creatorul școlii moderne de agrochimie
 

81
CONVORBIRI  
 

Ioan-Aurel Pop, Istoria ca misiune
 

85
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Alexandru Zub, Penser l’Europe în ediție jubiliară
 

91
 

Alexandru T. Balaban, A dărui ceea ce te îmbogățește pe tine însuți
 

94
 

Magda Stavinschi, Nicolae Coculescu, personalitate de primă mărime a astronomiei românești (1866-1952)
 

97
 

Elena Cojuhari, Fondul documentar „Nicolae Coculescu” de la Biblioteca Națională a României
 

99
 

Nikolaos Siokis, Aspecte din viața și opera astronomului aromân Nicolae Coculescu
 

101
EVOCĂRI  
 

Răzvan Theodorescu, Centenarul unui ctitor de modernitate - Ștefan Luchian
 

110
 

Marin Aiftincă, Un congres memorabil
 

111
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 114
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 118
     
GHID PENTRU AUTORI 119
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006