ACADEMIA ROMÂNĂ - MEMBRI TITULARI ()

Nume Data Profesie Titlu An
Lucian Liviu Albu n. 1951 economist membru titular 2013
Nicolae A. Anastasiu n. 1940 geolog membru corespondent 2001
Cabiria Andreian Cazacu n. 1928 matematician membru de onoare 2006
Marius Andruh n. 1954 chimist membru titular 2009
Andrei Avram n. 1930 lingvist membru corespondent 2010
Victor Axenciuc n. 1928 economist membru de onoare 2011
Nicolae Ovidiu Badea n. 1963 silvicultor membru corespondent 2014
Mihail Viorel Bădescu n. 1953 inginer membru corespondent 2011
Alexandru T. Balaban n. 1931 inginer chimist membru titular 1990
Constantin Bălăceanu-Stolnici n. 1923 medic membru de onoare 1992
Mihai Bălănescu n. 1922 fizician membru de onoare 2011
Dan Bălteanu n. 1943 geograf membru titular 2009
Dorel Banabic n. 1956 inginer mecanic membru corespondent 2009
Viorel P. Barbu n. 1941 matematician membru titular 1993
Mihai Bărbulescu n. 1947 istoric, arheolog membru corespondent 2010
Romeo Ştefan Belea n. 1932 arhitect membru corespondent 2010
Radul Beligan n. 1918 actor membru de onoare 2004
Gheorghe Benga n. 1944 medic membru corespondent 2001
Dan Berindei n. 1923 istoric membru titular 1992
Alexandru Boboc n. 1930 filosof membru corespondent 2012
Alexandru Bogdan n. 1941 medic veterinar membru corespondent 1991
Ion Gheorghe Boldea n. 1945 inginer (masini si actionari electrice) membru corespondent 2011
Grigore Brâncuş n. 1929 lingvist membru titular 2011
Nicolae Breban n. 1934 scriitor membru titular 2009
Ioan I. Bucur n. 1951 geolog membru corespondent 2010
Emil Burzo n. 1935 fizician membru titular 2009
Augustin Buzura n. 1938 scriitor membru titular 1992
Ioan Caproşu n. 1934 istoric membru de onoare 2012
Mihail M. Cernea n. 1931 sociolog membru titular 2012
Costin Cernescu n. 1940 medic membru corespondent 2001
Gheorghe Chivu n. 1947 filolog membru corespondent 2010
P.F. Daniel Ciobotea n. 1951 Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române membru de onoare 2007
Mihail Coculescu n. 1943 medic, endocrinolog membru corespondent 2014
Horia Colan n. 1926 inginer membru titular 2010
Mihnea Colţoiu n. 1954 matematician membru corespondent 2006
Sorin Comoroşan n. 1927 biochimist, fizician membru de onoare 1992
Constantin Corduneanu n. 1928 matematician membru corespondent 1974
Octavian Lazăr Cosma n. 1933 muzicolog membru corespondent 2011
Valeriu D. Cotea n. 1926 enolog membru titular 1993
Nicolae Dan Cristescu n. 1929 matematician membru titular 1992
Romulus Cristescu n. 1928 matematician membru titular 1990
Mircea Petru Cucuianu n. 1928 biochimist membru corespondent 2014
Ioan Cuculescu n. 1936 matematician membru corespondent 2001
Daniel Dăianu n. 1952 economist membru titular 2013
Leon Dănăilă n. 1933 medic membru titular 2004
Wilhelm Dancă n. 1959 filozof şi teolog membru corespondent 2013
Dan Dascălu n. 1942 inginer membru titular 1993
Dan Eugen Demco n. 1942 fizician membru corespondent 2011
Crişan Demetrescu n. 1940 fizician membru corespondent 2006
Teodor Dima n. 1939 filosof, logician membru titular 2011
Florica Dimitrescu-Niculescu n. 1928 lingvist membru de onoare 2011
Gabriela Pană Dindelegan n. 1942 lingvist membru corespondent 2004
Dumitru Dobrescu n. 1927 farmacolog membru corespondent 1992
Emilian Dobrescu n. 1933 economist membru titular 1990
Ion Dogaru n. 1935 jurist membru corespondent 2001
Gheorghe Dolgu n. 1929 economist membru de onoare 2010
Toma Dordea n. 1921 inginer membru titular 1994
Dan Dubină n. 1950 inginer membru corespondent 2010
Ioan Dumitrache n. 1940 inginer energetician membru corespondent 2003
Sorin Dumitrescu n. 1946 pictor membru corespondent 2006
Mircia Dumitrescu n. 1941 artist plastic, grafician membru corespondent 2013
Mircea Dumitru n. 1960 filosof membru corespondent 2014
Nicolae Edroiu n. 1939 istoric membru corespondent 1999
Florin Gheorghe Filip n. 1947 inginer membru titular 1999
Mircea Flonta n. 1932 filosof membru corespondent 1992
Maria Luiza Flonta n. 1944 biolog (fiziologie moleculara ) membru corespondent 2011
Petre T. Frangopol n. 1933 chimist membru de onoare 2012
Zeno Gârban n. 1939 chimist (biochimie-biologie moleculara) membru corespondent 2011
Mihai Gavrilă n. 1929 fizician membru corespondent 1974
Valentin Gheorghiu n. 1928 pianist, compozitor membru corespondent 2014
Leonida Gherasim n. 1929 medic membru de onoare 2001
Nicolae Ghilezan n. 1938 medic membru corespondent 2000
Dinu C. Giurescu n. 1927 istoric membru titular 2001
Victor Giurgiu n. 1930 inginer silvic membru titular 2009
Marian Traian Gomoiu n. 1936 biolog, oceanolog membru corespondent 1993
Ion Grosu n. 1955 chimist membru corespondent 2014
Marius Guran n. 1936 inginer membru de onoare 2011
Valeria Guţu Romalo n. 1928 lingvist membru de onoare 2006
Ionel Haiduc n. 1937 chimist membru titular 1991
Nicolae Dragoş Hâncu n. 1940 medic membru de onoare 2011
Cornel Haţegan n. 1940 fizician membru corespondent 1992
Cristian Ioan D. Hera n. 1933 inginer agronom membru titular 2004
Mihaela Hillebrand n. 1941 chimist membru corespondent 2014
Aurel Gh. Iancu n. 1928 economist membru titular 2001
Ion Ianoşi n. 1928 filosof membru de onoare 2001
Dorin Ieşan n. 1941 matematician membru corespondent 2001
Constantin Ionescu-Târgoviste n. 1937 medic membru corespondent 2003
Marius Iosifescu n. 1936 matematician membru titular 2000
Mugur Constantin Isărescu n. 1949 economist membru titular 2006
Sabina Cornelia Ispas n. 1941 etnolog membru titular 2009
Eugeniu Ivanov n. 1933 fizician membru corespondent 1996
Dan Constantin Jipa n. 1935 geolog membru corespondent 2014
Voicu Lupei n. 1938 fizician membru corespondent 2009
Ileana (Elena) Mălăncioiu n. 1940 poetă membru corespondent 2013
Mircea Maliţa n. 1927 matematician, diplomat, eseist membru titular 1991
Nicolae M. Manolescu n. 1936 medic veterinar membru corespondent 1992
Nicolae Manolescu n. 1939 critic, istoric literar, eseist şi prozator membru titular 2013
Solomon Marcus n. 1925 matematician membru titular 2001
Viorel Mărginean n. 1933 pictor membru de onoare 2006
Mircea Aurelian Martin n. 1940 filolog, critic literar membru corespondent 2014
Panaite C. Mazilu n. 1915 inginer membru de onoare 1993
Eugen Mihăescu n. 1937 pictor, grafician membru de onoare 1993
M.S. Regele Mihai I n. 1921 fost rege al României membru de onoare 2007
Mihai N. Mihăilă n. 1948 inginer membru corespondent 1999
Dumitru Mihalache n. 1948 fizician membru corespondent 2014
Radu Miron n. 1927 matematician membru titular 1993
Petru Mocanu n. 1931 matematician membru titular 2009
Alexandru Mihail Morega n. 1955 inginer membru corespondent 2012
Dan Munteanu n. 1937 biolog membru corespondent 1999
Ion Munteanu n. 1938 medic, obstetrician membru de onoare 2004
Dumitru Murariu n. 1940 biolog membru corespondent 2006
PF Cardinal Lucian Mureşan n. 1931 Cardinal, Arhiepiscop Major de Făgăraş - Alba-Iulia membru de onoare 2012
Constantin Năstasescu n. 1943 matematician membru corespondent 1993
Theodor Anton Neagu n. 1932 paleontolog membru titular 2001
Mariana Nicolesco n. 1948 artist liric membru de onoare 1993
Paul Helmut Niedermaier n. 1937 istoric, arhitect membru corespondent 2001
Dumitru Oancea n. 1941 chimist membru corespondent 2009
Ion Paun Otiman n. 1942 inginer agronom, economist membru titular 1999
Mircea Păcurariu n. 1932 profesor de teologie, istoric membru corespondent 1997
Doru Pamfil n. 1953 inginer agronom membru corespondent 2009
Nicolae Panin n. 1938 inginer geolog membru corespondent 2003
Şerban Papacostea n. 1928 istoric membru corespondent 1990
Ilie Pârvu n. 1941 filosof membru corespondent 1992
Gheorghe Păun n. 1950 matematician membru titular 2012
Marius Sabin Peculea n. 1926 inginer membru titular 1993
Laurentiu-Stefan Peterfi n. 1937 biolog-botanist membru corespondent 2003
Mircea Stelian Petrescu n. 1933 inginer membru de onoare 2006
Andrei Nicolae Pippidi n. 1948 istoric membru corespondent 2012
Ioan-Aurel Pop n. 1955 istoric membru titular 2010
Constantin Popa n. 1938 medic membru titular 2003
I.P.S. Irineu Popa n. 1957 Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei membru de onoare 2010
Dumitru-Radu Popescu n. 1935 scriitor membru titular 2006
Ioan-Ioviţ Popescu n. 1932 fizician membru titular 1990
Laurenţiu Mircea Popescu n. 1944 medic membru titular 2001
Octavian Popescu n. 1951 biolog membru titular 2010
Emilian Popescu n. 1928 istoric membru de onoare 2006
Irinel Popescu n. 1953 medic membru corespondent 2013
Lucia-Doina Popov n. 1943 biochimist membru titular 2011
Vasile-Mihai Popov n. 1928 inginer membru corespondent 1963
Marius Porumb n. 1943 istoric de arta membru titular 2009
Tudorel Postolache n. 1932 economist membru titular 1990
Dumitru Protase n. 1926 istoric membru de onoare 2003
Dumitru-Dorin Prunariu n. 1952 inginer membru de onoare 2011
Dan P. Rădulescu n. 1928 geolog membru titular 1993
Ioan Robu n. 1944 arhiepiscop membru de onoare 2001
Victor Emanuel Sahini n. 1927 chimist membru titular 1990
Marius Sala n. 1932 lingvist membru titular 2001
Aureliu Emil Săndulescu n. 1932 fizician membru titular 1992
Mircea Ioan Valentin Săndulescu n. 1933 inginer geolog membru titular 1994
Nicolae N. Săulescu n. 1939 inginer agronom membru titular 2009
Cristian Sorin Silvestru n. 1955 chimist membru corespondent 2009
Anca Volumnia Sima n. 1952 biofizician membru corespondent 2004
Ioan Eugen Simion n. 1933 critic, istoric literar membru titular 1992
Bogdan C. Simionescu n. 1948 chimist membru titular 2009
Maya Simionescu n. 1937 biolog membru titular 1991
Zeno Virgil Gheorghe Simon n. 1935 chimist membru corespondent 1997
Gheorghe Sin n. 1942 agronom membru corespondent 2006
Ioanel Sinescu n. 1951 medic membru titular 2011
Ivan Singer n. 1929 matematician membru titular 2009
Tudor Sireteanu n. 1943 matematician membru corespondent 2012
Mihai Şora n. 1916 filosof şi eseist membru de onoare 2012
Victor Spinei n. 1943 istoric, arheolog membru corespondent 2001
Carol Stanciu n. 1938 medic, gastroenterolog membru de onoare 2004
Dimitrie D. Stancu n. 1927 matematician membru de onoare 1999
Vasile Stănescu n. 1925 economist, jurist membru de onoare 1999
Gheorghe Ştefan n. 1948 inginer electronist membru corespondent 2011
Stefan Ştefanescu n. 1929 istoric membru titular 1992
Gavril Ştrempel n. 1926 istoric al culturii membru de onoare 1993
Şerban Sturdza n. 1947 arhitect membru corespondent 2010
Alexandru Surdu n. 1938 filosof membru titular 1993
Cornel Ţaranu n. 1934 compozitor membru corespondent 2012
Gheorghe Tecuci n. 1954 inginer membru titular 1993
Horia-Nicolai Teodorescu n. 1951 inginer membru corespondent 1993
Răzvan Theodorescu n. 1939 istoric al culturii, istoric de arta membru titular 2000
Constantin I. Toma n. 1935 botanist-morfolog membru corespondent 2012
Ioan Tomescu n. 1942 matematician membru corespondent 2000
Vasile Tonoiu n. 1941 filosof membru titular 2003
Dan Tufiş n. 1954 inginer membru titular 2011
Andrei Ţugulea n. 1928 inginer membru titular 1999
Gheorghe Udubaşa n. 1938 geolog membru corespondent 1996
Alexandru Ungureanu n. 1941 geograf membru corespondent 1995
Neculai Alexandru Ursu n. 1926 filolog membru corespondent 2013
Iulian Văcărel n. 1928 economist membru titular 1994
Dumitru Vatamaniuc n. 1920 critic, istoric literar membru de onoare 2001
Ladislau Vekas n. 1945 fizician membru corespondent 2012
Ionel Valentin Vlad n. 1943 inginer, fizician membru titular 2009
Gheorghe Vlăduţescu n. 1937 filosof membru titular 1999
Mihail Voicu n. 1943 inginer membru corespondent 2006
Victor A. Voicu n. 1939 general medic, farmacolog membru titular 2001
Alexandru Viorel Vrânceanu n. 1927 agronom membru de onoare 2011
Alexandru Vulpe n. 1931 istoric, arheolog membru titular 2009
Maria-Magdalena Zaharescu n. 1938 chimist membru corespondent 2001
Gheorghe Zaman n. 1942 economist membru corespondent 2001
Catalin Zamfir n. 1941 sociolog membru corespondent 1991
Nicolae Victor Zamfir n. 1952 fizician membru corespondent 2006
Tudor Zamfirescu n. 1944 matematician membru de onoare 2010
Alexandru Zub n. 1934 istoric membru titular 2004
Dorel Zugrăvescu n. 1930 inginer geofizician membru corespondent 1991