04.10.2012
Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române

Conferința internațională cu tema „Rusia și România după 20 de ani: percepții, realități, perspective”. Evenimentul este organizat Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale al Academiei Române.

03.10.2012 - 04.10.2012
Aula Academiei Române

Cea de a IV-a ediție a conferinței interactive cu participare internațională cu tema „Proprietatea intelectuală. Rolul statului în susținerea culturii”, eveniment înscris din agenda Școlii postdoctorale „Valorificarea identităților culturale în procesele globale”. Manifestarea face parte din Proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, contract nr. POSDRU /89/1.5/S/59758

02.10.2012
Aula Academiei Române

Sesiune comună cu Academia Suedeză

25.09.2012 - 28.09.2012
Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române

Workshop exploratoriu cu tema "Tehnologii lingvistice în cercetarea românească din țară și diaspora", eveniment este organizat cu prilejul Conferinței "Diaspora în cercetarea științifică și Învățământul Superior din România"

27.09.2012 - 28.09.2012
Aula Academiei Române

Sesiune de comuniări științifice "Info Days: Energie, cercetare, dezvoltare, inovare și ICT", eveniment organizat de Centrul Român al Energiei - Bruxelles

26.09.2012 - 28.09.2012
Sala de Consiliu a Academiei Române

Workshop: "Microwave processing: from basics to applications", organizat de Institutul de Chimie Fizică "Ilie Murgulescu" al Academiei Române în colaborare cu Primosal Group, București, România și Sairem, Neyron, Franța

20.09.2012 - 22.09.2012
Aula Academiei Române

Sesiune omagială dedicată fizicianului Radu Bălescu (1932-2006), eveniment organizat de Biblioteca Academiei Române (Relații interacademice româno-belgiene) Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei și Radiaților și Biblioteca Universității Catolice din Leuven

18.09.2012
Aula Academiei Române

Prof. univ. Luc Montagnier (Franța) a susținut conferința cu tema "Factorul infecțios în maladiile cronice"

13.09.2012 - 16.09.2012
Aula Institutului de Biologie și Patologie Celulară "N. Simionescu"

Cea de a 33-a sesiune anuala a Institutului de Biologie și patologie Celulară "Nicolae Simonescu" și Simpozionul Anual al Proiectului European PC7 în parteneriat cu Germania și Egipt "Ramses" cu tema "De la Biologia Celulară la medicina Traslațională și Regenerativă"

13.09.2012
Sala 21 a Academiei de Științe Agricole și Silvce “Gheorghe Ionescu Șișești”

Simpozionul “Stadiul actual și perspective în dezvoltarea dendrologiei” dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea marelui silvicultor Dr. Doc. ALEXANDRU BELDIE

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006