Biroul prezidiului Academiei Române

Nume și prenume Funcția

Declarație de
avere

Declarație de
interese

Acad. Haiduc Ionel Președintele al AR
Acad. Berindei Dan Vicepreședinte al AR
Acad. Hera Cristian Vicepreședinte al AR
Acad. Sala Marius Vicepreședinte al AR
Acad. Vlad Ionel Valentin Vicepreședinte al AR
Acad. Otiman Păun Ioan Secretar general al AR
       

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006