Titlul de Doctor "Honoris Causa” acordat unor membri ai Academiei Române

 

Prof. univ. dr. Gheorghe CHIVU
membru corespondent al Academiei Române

DOCTOR HONORIS CAUSA
al Universității "Valahia" din Târgoviște

18 martie 2017


Prof. univ. dr. Gheorghe Chivu, membru corespondent al Academiei Române, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității "Valahia" din Târgoviște. Decernarea titlului și a diplomei a avut loc sâmbătă, 18 martie 2017, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității „Valahia“, Sala Senatului universitar.

Redăm în continuare un fragment din Laudatio:

„Domnul prof. univ. dr. Gheorghe Chivu este titular al Facultății de Litere de la Universitatea din București, cercetător științific la Institutul de Lingvistică, precum și la Institutul de Istorie și Teorie Literară ale Academiei Române, membru corespondent al Academiei Române.

Gheorghe Chivu a făcut studii de filologie, este Doctor în Filologie, profesor de istorie a limbii române, de istorie a limbii române literare și conducător de doctorat.

Lingvistul Gheorghe Chivu s-a evidențiat în domenii de cercetare cum ar fi limba română în diacronie, probleme de stilistică, editarea științifică a textelor religioase și, în general, a textelor vechi românești.

În calitate de cercetător științific, este coordonator al Tratatului academic de istorie a limbii române, al Enciclopediei literaturii vechi românești și al părții privind literatura veche din Dicționarul general al literaturii române.

Pentru lucrările sale a primit mai multe premii, între care Premiul «Timotei Cipariu» al Academiei Române și Premiul «Perpessicius».

Printre realizările de excepție ale profesorului universitar doctor Gheorghe Chivu se numără edițiile academice ale celui dintâi dicționar original al limbii române, dar și a celei dintâi gramatici a limbii române scrise în limba latină.

În calitate de cercetător și cadru didactic, a îndrumat activitatea unui mare număr de studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători și cadre didactice din cele mai diverse colțuri ale țării, inclusiv de la Târgoviște.

Totodată, lingvistul Gheorghe Chivu sprijinit eficient organizarea Colocviului Internațional «Latinitate, Romanitate, Românitate», găzduit, an de an, la Târgoviște. De asemenea, lingvistul Gheorghe Chivu are o contribuție importantă pentru autorizarea și acreditarea programelor de litere la Universitatea „Valahia“ din Târgoviște, la nivel de licență și master.

Este un bun și eficient apărător al valorilor umane, al valorilor creștine în Europa, precum și al cauzei românești în lume. Prin activitatea sa științifică, editorială și didactică, se manifestă întotdeauna cu sobrietate, echilibru și cu autoritatea academică dobândită prin soliditatea argumentelor științifice privind contribuția fiecărui popor la evoluția culturii universale.

Pentru toate aceste merite, considerăm că primirea domnului profesor Gheorghe Chivu, în rândurile laureaților Doctor Honoris Causa este onorantă și contribuie la sporirea autorității științifice a instituției noastre.“

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006