ACADEMIA ROMÂNĂ

INFO CONTACT

INFO CONTACT

PRIMA PAGINĂ

INFO CONTACT

Prima pagina Prima pagina

COLECȚIA "OPERE FUNDAMENTALE"

 
CRONICARI MUNTENI, Vol. III
Acest volum cuprinde:
  • Constantin Cantacuzino Stolnicul, Istoriia Țării Rumânești;
  • Istoria Țării Rumânești, 1290–1690 (Letopisețul Cantacuzinesc);
  • Cronica Bălenilor;
  • Radu Greceanu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanu;
  • Istoria Țării Românești de la octombrie 1688 până la martie 1717 (Anonimul Brâncovenesc);
  • Radu Popescu, Cronica lui Niculae Mavrocordat. 

 

   
Selecția textelor, studiu introductiv, note, comentarii și glosar de Dan Horia Mazilu.
   
copyright © Fundația Națională pentru Știință și Artă 2008

copyright © Academia Română 2006