ACADEMIA ROMÂNĂ

INFO CONTACT

INFO CONTACT

PRIMA PAGINĂ

INFO CONTACT

Prima pagina Prima pagina

PUBLICAȚIILE FUNDAȚIEI NAȚIONALE PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI ARTĂ 2002 - 2004

2005 2006 2007 2008

2009

 

2002 - În cadrul activităţii editoriale (în colaborare) au apărut până în prezent următoarele volume:
 
 • G. Călinescu, Opere, vol IV (Bietul Ioanide), seria Opere ;
 • Liviu Rebreanu, Opere, Vol XXI (Scrisori către familie), seria “Opere”
 • Aron Cotrus, Opere, vol II (Poezii), colecţia "Scriitori Români"
 • Gala Galaction, Opere, vol VII (Publicistică), colecţia “Scriitori Români”
 • Izabela Sadoveanu, Cărţi şi idei, Pagini de critică literară, vol II, colecţia “Restitutio”
 • Iosif Vulcan, Însemnari de calatorie, vol. II, Corespondentţă, colecţia “Restitutio”
 • Mihail Sebastian, Jurnal de epocă, Publicistică
 • Texte uitate, texte regăsite, Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu" 
 • Cele mai vechi cărti populare în literatura româna, vol. VI , Vedenia Sofianei. Viaţa lui Anastasie. Vedenia lui Chir Daniel, Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
 • Gabriel Mihăilescu, Universul baroc al " Istoriei ieroglifice ",colecţia “Universitas”
 • Alexandru Ciocârlie Iuvenal - colectia Universitas
 • Mircea Tomus, Opera lui I. L. Caragiale
 • Madeea Sâsâna, Moise Maimonide, Călăuza rătaciţilor ca itinerar al minţii în Dumnezeu
 • Maria Ioniţa, De unde se adapă curcubeul, culegere de folclor ardelenesc din zona Cojocna (Judetul Cluj)
 • Dorina N. Rusu, Dicţionarul membrilor Academiei Române,1866-1999, (cu sprijinul Loteriei Naţionale)
 • "Penser l'Europe" comunicările in extenso prezentate la Seminarul Internaţional "Penser l'Europe", Sinaia 2002.

2003
 
 • Mihail Kogălniceanu,Opere, vol. V, Oratorie
 • Liviu Rebreanu, Opere, vol. 22 (Corespondenţă)
 • Ilarie Chendi, Scrieri, vol. VI, (Articole şi studii din periodice -1907)
 • Gala Galaction, Opere, vol. VIII (Ziua Domnului, Paginii crestine)
 • B.P. Haşdeu, Opere, vol. IV (Teatru)
 • Ion Vinea, Opere, vol. V (Publicistică, 1920-1924)
 • Tudor Arghezi, Scrieri, vol. 44 (Paranteze)
 • Mircea Eliade şi corespondenţii săi, vol. III
 • Scrisori către N. Iorga, vol. VI, partea a II-a (1920)
 • Istoria lui Polition şi a Militinei, Vol. VII
 • Lazăr Saineanu, Cărti populare de prevestire; Cele douăsprezece vise în tâlcuirea
  lui Mamer; Învăţături despre vremea de apoi a prorocului Isaia; ,Vol. VIII
 • Studii folclorice; Basmele şi poveştile Loviştei (Fata munţilor)
 • Texte uitate - texte regăsite, vol. II, Institutul de Istorie şi Teorie Literară "G. Călinescu"
 • Adriana Rezeanu, Toponimie bucureşteană
 • Mihai Mândra, Strategii ai asimilării

2004
 
 • Gala Galaction, Opere, vol. IX
 • Al. Busuioceanu - Un roman epistolar al exilului românesc, vol. II
 • Izvoare ale culturii române (sec. al XVIII-lea)
 • Alexandru Piru - Ultimele comentarii critice
 • Dionisie Eclisiarhu - Hronograful Țării Românești (Restitutio)
 • Scrieri Alese
 • Dumitru Șandru - Probleme de dialectologie română
 • M. Kogălniceanu - Opere, vol. V Oratorie III, partea a V-a
 • Ilarie Chendi - Opere, vol. VII
 • B.P. Hașdeu - Opere, vol. VII
 • Dimitrie Anghel - Opere, vol. I
 • Timotei Cipariu - Pagini alese (Restitutio)
 • Al. Dobre - Academia Română, cercetarea și punerea în valoare a culturii tradiționale
 • Cărți populare, vol. IX. Viața Sf. Vasile cel Nou și vămile văzduhului
   
copyright © Fundația Națională pentru Știință și Artă 2008

copyright © Academia Română 2006