3 iulie 2017

Biserica Mănăstirii Argeșului - o jumătate de mileniu (1517–2017)


Luni, 3 iulie 2017, în Aula Academiei Române a avut loc Sesiunea științifică Biserica Mănăstirii Argeșului - o jumătate de mileniu (1517-2017), organizată la inițiativa acad. Răzvan Theodorescu, Președintele Secției de arte, arhitectură și audiovizual, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la sfințirea ctitoriei de la Argeș.

Sesiunea a fost deschisă de acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, urmat de un mesaj inaugural transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, membru de onoare al Academiei Române.

Evenimentul a continuat cu expunerea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, care a punctat principalele momente din istoria semimilenară a edificiului de cult, informații reunite în cea mai recentă lucrare a sa „Suferințele și biruințele Catedralei Sfântului Neagoe Vodă Basarab de la Curtea de Argeș de-a lungul a cinci secole“.

Sesiunea s-a desfășurat sub conducerea acad. Răzvan Theodorescu, care a susținut prelegerea intitulată „Lăcașul neagoean de la Curtea de Argeș: reper cultural și model dinastic“, în care a reliefat sensul profund european al ctitoriei voievodale, simbol al statalității românești, și exponentă a ideii dinastice în spațiul românesc.

Acad. Sabina Ispas a prezentat o nouă perspectivă de lectură și interpretare a baladei dedicate ctitoriei de la Argeș, în alocuțiunea „Balada «Meșterul Manole». O lectură neconvențională“, vorbind despre raportul dintre universalitate și specificitate etno-culturală și pledând pentru interpretarea baladei ca text poetic, cu valențe simbolice și alegorice, nu ca un text etnologic.

Au rostit de asemenea alocuțiuni: prof. univ. dr. Dan Zamfirescu, „Simbolul unei mari victorii“, dr. Ioana Gabriela Duicu, „Doamna Despina Milița. O viziune antropologică asupra vestimentației de la începutul secolului al XVI-lea“, dr. Raluca Iosipescu și dr. Sergiu Iosipescu, „Odobescu și Mănăstirea lui Neagoe Basarab de la Curtea de Argeș“, prof. ing. Nicolae Noica, „Frânturi din istoria unei restaurări“, Emanuel Bădescu, „Biserica Mănăstirii Argeșului în fotografii din secolul al XIX-lea“.

Sesiunea a fost urmată de vernisajul expoziției „Desene, gravuri, documente istorice, manuscrise și fotografii din colecțiile Bibliotecii Academiei Române“ organizată în Sala „Theodor Pallady“ din calea Victoriei nr. 125. Expoziția este deschisă în perioada 3-22 iulie 2017 și poate fi vizitată de luni până vineri între orele 10-18.

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006