3 august 2017

Alba Iulia inclusă în proiectul internațional DIVERTIMENTO
de dezvoltare a turismului


Conferința Internațională „Înțelegerea patrimoniului turistic:
noi abordări pentru stakeholderi, producători și consumatori“
Alba Iulia, 2-5 august 2017


Conferința este organizată în cadrul Proiectului internațional DIVERTIMENTO - „Diversificarea ofertelor turistice cu destinație în arii periferice, prin utilizarea produselor și serviciile bazate pe patrimoniu și reunirea capacităților stakeholderilor în scopul internaționalizării activității microîntreprinderilor locale“, care are ca scop îmbunătățirea competențelor profesionale, colaborarea stakeholderilor, internaționalizarea microîntreprinderilor care operează local, precum și atingerea excelenței și stimularea practicării ei în piața globală. Proiectul vizează stimularea competitivității în Zona de Proiect printr-o mai mare penetrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în IMM-uri.

Institutul de Economie Națională al Academiei Române a elaborat un proiect pilot pentru România cu titlul „Decizia Națiunii: Alba Iulia, 1 decembrie 1918“, care cuprinde 10 destinații culturale din Alba Iulia. Proiectul pilot din România este integrat în rețeaua internațională Studii Pilot Naționale, realizată de partenerii din Grecia, Italia, Spania, Slovenia, România, Bulgaria și Turcia. Fiecare destinație, prin patrimoniul său cultural, este integrată într-o rețea complexă.

Activitățile dezvoltate de proiect sunt metode neconvenționale de promovare a turismului. În cadrul proiectului se dezvoltă o colecție de jocuri interactive, care vizează atât copiii, cât și adulții. Acestea au rolul de a oferi indicii despre obiectivele din oraș care merită vizitate, despre maniera de relaționare și ghidare a turiștilor în zonele incluse în traseu, despre promovarea ideii de turism responsabil și maniera de a atrage atenția vizitatorilor asupra diversității culturale a zonei, oferirea de experiențe, lecții și studii de caz din istoriei României. Institutul de Economie Națională a dezvoltat un joc de patrimoniu cu titlul „Între istorie și prezent - o zi în cetate“, menit să pună în evidență mituri și adevăruri despre istoria unificării Principatelor Române, urmând un traseu în timp creat în Proiectul pilot „Decizia Națiunii: Alba Iulia, 1 decembrie 1918“ și folosind informații suport din capitolul pentru România Divertimento iBook.

În paralel cu Conferința Internațională, în perioada 2-5 august 2017 la Alba Iulia au loc o serie de evenimente complementare, precum:

  • Cea de-a cincea reuniune de coordonare a proiectului;

  • A patra vizită de studiu, atelier de prezentare și evaluare la fața locului;

  • Atelierul stakeholderilor locali;

  • Ziua locală a informațiilor despre proiect și a opta conferință de presă;

  • Al patrulea atelier de instruire;

  • Evenimentul de închidere a proiectului.

În cadrul proiectului internațional DIVERTIMENTO, Alba Iulia este inclusă într-o rută turistică complexă, constând din următoarele localități: Rhodos (Grecia) - Lagopesole (Italia) - Mazaricos (Spania) - Race-Fram (Slovenia) - Varna (Bulgaria) - Trabzon (Turcia). Acesta este unul dintre rezultatele proiectului prin care se realizează noi modele și metode de promovare a turismului. În plus față de cele enumerate mai sus, menționăm următoarele obiective importante care trebuie realizate:

  • o rețea de stakeholderi din Alba Iulia (din sectorul public-privat-terțiar – cu activitate în turism), care creează și promovează un nou model de afaceri în turism, adaptat nevoilor municipalității și a vecinătății acesteia;

  • o platformă de formare online, coordonată de Institutul de Economie Națională, ce permite cursanților să obțină o diplomă Expert în patrimoniu;

  • o asociație de întreprinderi turistice, cu sediul la Roma, Italia, alcătuită din stakeholderi din partea beneficiarului proiectului, care vor difuza și disemina rezultatele.

Proiectul DIVERTIMENTO a fost lansat în 2016, în cadrul unei conferințe organizate la Bruxelles. Durata de implementare este 19 luni (de la 1.04.2016 până la 31.10.2017), iar proiectul este Finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului european COSME - UE pentru Competitivitatea IMM-urilor.

Liderul Proiectului DIVERTIMENTO este CULTUREPOLIS (Grecia), iar implementarea sa este realizată de 7 instituții din 7 țări (Grecia, Italia, Spania, Slovenia, România, Bulgaria și Turcia. România este reprezentată în acest proiect de către Institutul de Economie Națională al Academiei Române.

DIVERTIMENTO vizează combaterea fragmentării stakeholderilor și detectează potențialul cultural neexploatat în destinațiile periferice, prin unificarea forțelor și înlocuirea deprinderilor și mentalităților învechite cu o nouă viziune a dezvoltării. În strânsă legătură cu punctele de consum turistic la nivel local, produsul oferă experiențe multiculturale autentice, alături de serviciile turistice necesare, accesibile în timp real, cum ar fi: cazare, facilități, transport, catering, suveniruri și produse traditionale expuse în aer liber sau în interior, precum și activități artistice. Rezultatele proiectului creează o oportunitate fără precedent de a stopa cercul vicios de generare și distribuire a produselor și serviccilor de turism de calitate scăzută la un preț mic.

Pentru detalii, rugăm contactați:
Prof. Dr. Valentina Vasile, Manager de proiect
email: valentinavasile2009@gmail.com
Dr. Marius Surugiu, Expert comunicare
email: mariussurugiu@yahoo.com
 

Biroul de presă al Academiei Române

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006