Numere anterioare

ACADEMICA 2017

IULIE-AUGUST

Nr. 7-8  

Iulie-August 2017, Anul XXVII, 321-322

     
Nr. 5-6

CUPRINS

Nr. 9

     
BISERICA MĂNĂSTIRII ARGEȘULUI 1517–2017 Pag.
 

Ionel-Valentin Vlad, Sfânta Mănăstire de la Curtea de Argeș și Academia Română
 

5
 

Preafericitul Părinte Daniel, O poartă a cerului între istorie și eternitate
 

8
 

Răzvan Theodorescu, Lăcașul neagoean de la Curtea de Argeș: reper culturalși model dinastic
 

10
 

Înaltpreasfinția Sa Calinic, Suferințele și biruințele Catedralei Sfântului Neagoe Vodă Basarab de la Curtea de Argeș de-a lungul a cinci secole
 

14
 

Dan Zamfirescu, Simbolul unei mari victorii
 

20
 

Emanuel Bădescu, Primele fotografii ale bisericii Episcopiei Argeșului
 

24
OMAGIU ACADEMICIANULUI CRISTOFOR SIMIONESCU  
 

Eugen Simion, Cristofor Simionescu. Portretul unui om de știință și de caracter
 

29
 

Răzvan Theodorescu, Omul din savant
 

31
 

Dan Cașcaval, Zece ani de la dispariția academicianului Cristofor Simionescu
 

32
EVENIMENTE CULTURALE  
 

Alexandru Boboc, Noica și Hegel. Trei interpretări ale Fenomenologiei spiritului
 

35
SUB CUPOLA ACADEMIEI  
 

Radu Văcăreanu, Florin Pavel, Cristian Arion, Alexandru Aldea, Cristian Neagu, Viorel Popa, Mihail Iancovici, Premise pentru creșterea rezilienței seismice urbane în România
 

41
 

Mihai Popa, Daimonion la Goethe și Blaga. Implicații stilistice
 

48
PREOCUPĂRI CONTEMPORANE  
 

Ionela Mengher, Păun Ion Otiman, Scrierile lui Costa Roșu „despre omul românesc și cultura sa” din afara frontierelor României
 

57
 

Vasile Vasile, Procesul de românire a cântării de strană de la înaintașii lui Filothei Sin Agăi Jipei la Anton Pann
 

62
EVOCĂRI  
 

Ioan Tomescu, Mentorul Nicolae Popescu – un vizionar
 

77
IN MEMORIAM  
 

Augustin Buzura (1938–2017)
 

79
 

Victor Emanuel Sahini (1927–2017)
 

80
 

Nicolae Colan (1926–2017)
 

81
 

Masatoshi Yoshino (1928–2017)
 

82
CRONICA VIEȚII ACADEMICE 83
     
APARIȚII LA EDITURA ACADEMIEI 85
     
GHID PENTRU AUTORI 89
     
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006