Din tara
  Din strainatate

 
  Editura Academiei
  Biblioteca Academiei

 

Coordonatori: I. Dumitrache, A. Curaj, F. G. Filip,…

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României


Sistemul Național de CDI în contextul integrării în Aria
Europeană a Cercetării / I. Dumitrache, A. Curaj, F. G. Filip,…-
București: Editura Academiei Române, 2006
ISBN (10) 973-27-1481-6 ; ISBN (13) 978-973-27-1481-2
I. Dumitrache, Ioan
II. Curaj, Adrian
III. Filip, Florin-Gheorghe
001.894:378

Cuprins