29.09.2011
Amfiteatrul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Academiei Române
 

Simpozion cu tema

"Noul cod civil - Moment istoric în dezvoltarea dreptului român"

organizat de Institutul de Cercetări Juidice al Academiei Române

 

Noul Cod civil : între tradiții și modernitate
Prof. univ. dr. Mircea Duțu
Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academeiei Române

 

Vernisajul expoziției de documente și carte realizată în colaborare cu
Biblioteca Academiei Române

 Codicele civile la români


Prezentare:
Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006