PROIECTE FSE


SIPOCA 3 - REZULTAT 4
Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii
Programul Operațional Capacitate Administrativă

 
 
  
Selectati fisierul:
  
 
  

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006