SECȚIA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE

INSTITUTE

MEMBRI

COMISII

 

Comisii, consilii, asociații și colective de lucru

1. Comisia de genetică vegetală și animală
  Președinte: acad. Nicolae SĂULESCU
 
2. Comisia de medicină comparată
  prof. Nicolae M. MANOLESCU, membru corespondent al Academiei Române
 
3. Comisia de științe silvice
  Președinte: acad. Victor GIURGIU
 
4. Comisia pentru protecția solului
  Președinte: acad. Cristian HERA
 
5. Comisia de zootehnie
  Președinte: prof. dr. Alexandru BOGDAN, membru corespondent al Academiei Române
 
copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006