Nr. 3-4; martie-aprilie 2010, Anul XX (233-234)

Prima secțiune a actualului număr al revistei este dedicată încheierii „Dicționarului - Tezaur al Limbii Române”, odată cu apariția ultimului volum, cel de al 37-lea din această operă fundamentală pentru cultura noastră. În mesajul său, președintele României, Traian Băsescu, apreciază: „Consider că efortul științific și editorial reprezentat de apariția ultimului volum Dicționarul -Tezaur al Limbii Române confirmă deplin misiunea Academiei Române, continuatoarea Societății Academice Române, față de tezaurul limbii române”. Pentru acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, Dicționarul este o carte de vizită a filologilor români și o dovadă concretă a limbii noastre”. După o incursiune în cei 105 ani trecuți de la inițierea lucrărilor, acad. Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române și directorul Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”, a anunțat că va fi publicată o ediție definitivă a Dicționarului care va avea și o variantă electronică. Cum limba evoluează, edițiile viitoare vor fi îmbogățite cu noi cuvinte sau sensuri și eventuale cuvinte descoperite în documentele vechi. „Pentru aceasta ne gândim, ca, la fiecare deceniu, să publicăm câte un supliment. Academia Română se va strădui să participe la ridicarea acestui monument nepieritor care este limba română”. Următoarele trei articole, semnate de Monica Busuioc de la Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” din București, Emilia Comșulea de la Institutul de Filologie „Sextil Pușcariu din Cluj - Napoca și Gabriela Haja de la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide” din Iași, înfățișează contribuțiile celor trei institute academice la alcătuirea Dicționarului.

Un spațiu generos este dedicat prezentării unor mari personalități ale științei și culturii noastre. Personalitatea acad. Nicolae N. Constantinescu (1920-2000) este evocată de acad. Radu P. Voinea, acad. Iulian Văcărel, Maria Mureșan și Mariana Lupan, Vasile Bogza. Comunicările au prezentat contribuțiile academicianului Nicolae N. Constantinescu la dezvoltarea științei economice, despre care acad. Iulian Văcărel scrie: „Profesorul N. N. Constantinescu a fost preocupat nu numai de pătrunderea tainelor științei economice, dar și de îmbogățirea acesteia, nu numai de formularea riguroasă al legilor economice obiective, dar și de urmărirea modului în care acestea sunt percepute de oameni și îndeosebi cum cerințele lor sunt transpuse în practică”. În seria personalităților omagiate, reținem pe Monseniorul Vladimir Ghika, despre a cărui martir ÎPS Ioan Robu, membru de onoare al Academiei Române, scrie: Ura împotriva credinței și a Bisericii a răpus aici și în lume multe vieți: cea a lui Vladimir Ghika e una dintre ele, dar nouă ne spune mult ca om, ca român, ca preot, ca martor al lui Dumnezeu”.

În secțiunea „Mari personalități românești” sunt publicate articole dedicate lui Toma Ionescu, membru de onoare al Academiei Române, semnat de Viorica Vidu, Grigore Tocilescu, semnat de Paul Grigoriu și „Precursori români în genetică” semnat de Radu Iftimovici.

La rubrica „Aniversări”, Otilia Costișor și Păun Ion Otiman dedică un articol chimistului Zeno Simon la cea de a 75-a aniversare iar Hristache Popescu scrie despre Panaite Mazilu, membru de onoare al Academiei Române la împlinirea vârstei de 95 de ani.

Cu titlul „Reflecții pe marginea Școlilor de Înalte Studii Doctorale și Postdoctorale în Academie Română”, articolul scris de Păun Ion Otiman este o prezentare de caz - Proiectul de „Studii postdoctorale în economie - program de formare continuă a cercetătorilor de elită”. Secretarul general al Academiei Române propune inițierea unei dezbateri publice „cu scopul de a identifica cele mai adecvate măsuri de relansare a cercetării economice academice”.

În secțiunea „Conferințe ale Academiei Române” se pot citi articolele semnate de Grigore Ilisei - „Un model de cărturărie românească - Zoe Dumitrescu-Bușulenga”. Din articolul „Preocupări pentru conservarea și protecția plantelor în România” scris de Toader Chifu, C. Mazilu și Irina Irimia reținem concluzia în virtutea căreia „Omul nu poate realiza niciodată ceva durabil, dacă nu ține seama de legile naturii”.

În ultimele pagini ale revistei întâlnim rubricile obișnuite. Mai întâi, „In Memoriam” dedicată lui Dumitru Popescu (1929-2010), membru de onoare al Academiei Române, și acad. Cornelia Bodea care s-au stins din viață în această perioadă. Urmează „Cronica vieții academice” în care sunt consemnate manifestările științifice din lunile martie și aprilie.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006