Nr. 1-2; ianuarie-februarie, Anul XXII (255-256)

Primele pagini ale actualului număr al revistei sunt consacrate Zilei Culturii Naționale, sărbătorită la 15 ianuarie, după ce a fost aprobată de Parlamentul României la inițiativa Academiei Române. Este publicată alocuțiunea susținută de acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, la Ateneul Român, în care se răspunde la două întrebări: Este necesară o Zi a Culturii Naționale? Dacă da, care este data cea mai potrivită pentru acest eveniment? La prima întrebare, răspunsul este categoric unul afirmativ. Procesul de globalizare, „necesar, inevitabil, un proces de mare complexitate și extindere”, însă, dincolo de efectele benefice, el implică un risc major: „pierderea identității și continuității popoarelor - definite prin limbă, tradiții, cultură, spiritualitate, ducând la dispariția dialogului dintre culturi și civilizații”. În aceste condiții, este important ca, măcar odată pe an, societatea în ansamblu, dar și autoritățile să se concentreze asupra acestui subiect, să cântărească trecutul, să evalueze prezentul, să gândească viitorul culturii românești”. Ziua de 15 ianuarie, ziua de naștere a lui Mihai Eminescu a fost aleasă pentru tot ceea ce dat poetul național literaturii și culturii noastre. „Cu tot respectul cuvenit marilor personalități românești, Academia Română consideră că nu putea fi aleasă o dată mai potrivită pentru ca Ziua Culturii Naționale decât ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu.” În încheiere, acad. Ionel Haiduc a afirmat: „Prin activitatea sa, Academia Română trebuie să fie garantul menținerii și promovării culturii naționale. Academia are însă nevoie de sprijinul tuturor oamenilor de bine și autorităților pentru a-și putea îndeplini această misiune”. Dezvoltând ideea actualității dinamice a lui Eminescu, Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, îl amintește pe Constantin Noica care vorbea despre două păcate ale noastre: „primul e acela că nu-l cunoaștem bine pe Eminescu și cel de al doilea că nu-l facem și altora cunoscut”. Mai mult, nu se cunoaște nici lucrările dedicate lui Eminescu peste hotare și, nu odată, apar informații eronate sau tendențioase. Eminescu rămâne mereu actual fiindcă „este un poet al ființei și ne ajută să înțelegem profunzimile eului nostru în raport cu altul și cu facticitățile de care vorbește Heidegger sau cu stranietatea de care vorbește Freud”. El este și rămâne „poetul românilor de pretutindeni”. Grupajul se încheie cu studiul „Firea în ecuația divină a lui Eminescu” semnat de Ion Oltean.

Cu genericul „Sub cupola Academiei” sunt grupate comunicările susținute la sesiunile „Dezvoltarea constituțională a României. Tradiție și modrnitate. 20 de ani de la intrarea în vigoare a Constituției din 8 decembrie 1991”, „Consumul și dependența de droguri. Aspecte antropologice, juridice și medico-sociale” și „Acad. Roman Moldovan - 100 de ani de la naștere”. În „Constituția României - eveniment de importanță istorică”, acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, apreciază că „Libertatea individuală, libertatea conștiinței, libertatea de exprimare, dreptul la informație, dreptul la învățătură, accesul la cultură consacrate expres în litera Constituției și promovate consecvent au creat un nou cadru propice stimulării și valorificării creativității personale, respectului demnității și a celorlalte valori și virtuți definitorii ale personalității umane, afirmării noului umanism al epocii postmoderne.” În continuare, acad, Dan Berindei scrie despre „Tradiția constituțională românească, continuitate și discontinuitate” iar Mircea Duțu despre „Tradiție și modernitate în dezvoltarea constituțională a României”.

După ce dă definiția drogului (după OMS) ca o substanță care, odată absorbită de un organism viu, poate modifica una sau mai multe funcții ale acestuia, Constantin Bălăceanu Stolnici prezintă pe larg mecanismele neuropsihice al consumului de droguri. „Gravitatea acestei probleme e determinată de efectele nocive pe care consumul lor le produce asupra funcțiilor somatice și psihice (periculozitatea medicală), dar și din cauza dependenței pe care o generează, cu toate efectele nefaste pe plan biologic, psihologic și social, dependentul ajungând o zdreanță umană respinsă de societate și familie.” Chestorul Sorin Oprea face o analiză multifactorială a fenomenului consumului și dependenței de droguri, fenomen ce la noi „capătă caracteristici inedite, în funcție de mediul și contextul social în care se dezvoltă”. Apariția etnobotanicelor reprezintă o nouă provocare pentru că ele conțin substanțe care au efecte asemănătoare drogurilor, însă ca urmare a măsurilor luate, consumul lor s-a diminuat. „Reînființarea Agenției Naționale Antidrog și reconfirmarea ei în rolul de coordonator național al politicilor antidrog au însemnat revenirea la o abordare corectă a fenomenului drogurilor în România și repunerea acesteia pe un făgaș normal.” Adriana Boroșan prezintă misiunea psihologului în consumul și dependența de droguri concretizată în trei momente definitorii: în perioada de prevenție a fenomenului, împreună cu medicul în ciclul de adicție propriu-zis și în postsevraj și, în fine, în realizarea reinserției sociale.”

Sub același generic, se poate citi studiul „Economia României în perioada interbelică sub lupa cercetătorului Roman Moldovan”, semnat de acad. Iulian Văcărel. Tot aici este publicată conferința cu tema „The World as I see it”, susținută de Momir Djurovic, președintele Academiei de Științe și Arte din Muntenegru, membru de onoare al Academiei Române.

Secțiunea „Evocări” este dedicată centenarului nașterii academicianului Emil Condurachi(1912- 1987) despre care scriu prof. univ. Zoe Petre - „Magistru”; acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române - „Emil Condurachi - Omul; acad. Răzvan Theodorescu - „Un «homo balcanicus»”; Valeriu Râpeanu - „Emil Condurachi și rolul lui în cultura românească modernă”. Acad. Solomon Marcus scrie despre profesorul Mihail Cernea, membru corespondent al Academiei Române, la împlinirea vârstei 80 de ani, care „onorează sociologia și științele sociale din România, iar România se poate mândri de a-l avea ca reprezentant”.

Acad. Păun Ion Otiman, secretar general al Academiei Române, face o prezentare detaliată a programului „Tezaurul Academiei Române”, o lucrare de artă care va cuprinde cinci volume: „Donații și donatori”; „Monumente de arhitectură”; Colecții numismatice”; „Colecții de artă” și „Documente”. În încheiere, acad. Păun Ion Otiman scris: „Să sperăm că, după parcurgerea cărții, care va apărea cât de curând, din care vom afla donatorii și generoasele lor fapte, tot mai mult dintre decidenți importanți de azi vor deveni susținători ai recuperării de către Academia Română a patrimoniului său privat, parte atât de importantă a tezaurului cultural, științific și material al țării. În acest fel vom dovedi că dorim să ne apropiem de înălțimea morală a predecesorilor, generoși donatori, cărora, în numele colegilor mei și a beneficiarilor fructelor ce vor fi culese din patrimoniul privat al Academiei Române, le aducem prinosul nostru de recunoștință.”

În continuare, prof. univ. Gheorghe Benga, membru corespondent al Academiei Române relatează despre cea de a XIX-a ediție a întâlnirii Federației Laboratoarelor Clinice din Balcani (BCLF 2011), desfășurat sub egida Secției de Științe Medicale a Academiei Române. Tot Gheorghe Benga este autorul comentariului despre primul congres dedicat proteinelor de canal pentru apă (aquaporins și rudele lor), organizat la Cluj - Napoca, o premieră mondială, având ca principal organizator „Fundația Gheorghe Benga” în colaborare cu alte prestigioase instituții științifice din țară între care și Academia Română.

La secținea „Preocupări contemporane”, acad. Mircea Săndulescu, președintele Secției de Științe Geonomice, semnează articolul „Despre cutremure și nu numai”, o revenire făcută cu înaltă probitate științifică și responsabilitate asupra problemelor seismo-tectonice din părțile meridionale ale continentului nostru. Reținem concluzia: „În zonele seismo-tectonice active de pe glob și implicit din România vor mai fi, timp de milioane de ani, cu intensități diferite, cutremure. Este, deocamdată, greu să fie prevăzute. Singura soluție este să se construiască, ținându-se seama de avertizările specialiștilor geologi, geofizicieni și constructori.”

La rubrica „In memoriam” se poate citi un articol despre personalitatea și activitatea lui Mircea Ciumara (1943-2012) care s-a stins din viață în această perioadă.

Ca de obicei, revista se încheie cu rubricile „Cronica vieții academice” și „Apariții la Editura Academiei”.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006