Nr. 10; octombrie, Anul XXII (264)

În deschiderea actualului număr este publicată Scrisoarea deschisă adresată șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene, președinților instituțiilor Uniunii Europene de 42 de laureați ai premiului Nobel și cinci laureați ai Medaliei „Fields”. Acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, precizează că este vorba de un Apel-avertisment „în legătură cu riscurile legate de reducerea bugetului de cercetare al perioadei 2014-2020, buget care se va discuta la 22 noiembrie la Bruxelles”. Publicat pe Internet și în peste 30 de ziare europene, apelul este deschis pentru semnare tuturor cercetătorilor de pe continent. ”Academia Română se alătură apelului cu speranța că argumentele prezentate vor fi luate în seamă de autoritățile române cu ocazia întocmirii bugetului pentru cercetare”.

Prima secțiune cuprinde alocuțiunile rostite la simpozionul dedicat aniversării academicianului Marius Sala, vicepreședinte al Academiei Române, despre care acad. Ionel Haiduc, președintele Academiei Române, scrie că este „un apărător al limbii române și în această bătălie pe care o duce cu succes, nu deplin, dar cu succes, îi sunt alături”. Acad. Dan Berindei, vicepreședinte al Academiei Române, scrie despre sărbătorit în calitatea sa de vicepreședinte al Academiei Române. Viața și activitatea științifică a acad. Marius Sala sunt prezentate pe larg de Gabriela Pană Dindelegan, membru corespondent al Academiei Române, Nicolae Mocanu și Ștefan Colceriu. În răspunsul dat, acad. Marius Sala, mărturisind „că l-a preocupat limba română” a afirmat: „Ce mai mare reușită a mea este că, în calitate de responsabil al Dicționarului General al Limbii Române (DLR), alături de regretatul Gh. Mihăilă, am terminat în cele trei Institute din București, Cluj și Iași, dicționarul început de Sextil Pușcariu … Cu această monumentală lucrare suntem prezenți în lumea științifică internațională”.

Prof. Vasile Ghețău semnează studiul „Recensământul populației din octombrie 2011. Rezultate provizorii și semne de întrebare”, o analiză riguroasă a felului în care s-a desfășurat recensământul, numeroasele neajunsuri și consecințele lor care impun o serie de corecții. Un studiu-document ale cărui concluzii sunt îngrijorătoare câtă vreme se apreciază că, la mijlocul secolului, populația României va fi de 14,8 milioane locuitori. În concluzie, Vasile Ghețău subliniază: „Rezultatele recensământului din octombrie 2011 reașează România pe harta Europei într-o altă poziție, cu o populație de numai 19 milioane locuitori și o masivă migrațiune pentru muncă. Va trebui să urmărim dacă și în ce fel o populație mai mică cu 11% decât cea pe care o știam înainte de recensământ va avea implicații asupra poziției României în Parlamentul European și în organisme ale Comisiei Europene, ca și în alocarea de fonduri comunitare pentru acele domenii și programe care iau în considerare și numărul populației.”

Articolul semnat de Nichols Dima atrage atenția prin titlul „Globalizarea - un pas important către Noua Ordine Mondială”, o panoramare a stării actuale a lumii în care „Globalizarea a adus cu sine o abundență reală de bunuri … La nivel spiritual, globalizarea a adâncit ruptura dintre cei care cred într-o forță divină și într-un scop spiritual al umanității și materialiștii care vor să realizeze raiul pe pământ”. Un studiu analitic care pune față în față realitatea lumii contemporane și felul în care se reflectă în gândirea actuală. Pe de altă parte, se observă și o tendință de uniformizare a lumii și de formare a unei noi identități și se conturează mereu mai pregnant întrebarea dacă omenirea va ajunge să aibă o conștiință comună. Întrebarea este deschisă și se apreciază că posibilitatea ei este reală cam în câteva sute de ani. „Până atunci, principala preocupare a liderilor și gânditorilor români va trebui să rămână prosperitatea României și a românilor”.

Rămânem în perimetrul contemporaneității, de această dată la rubrica „Opinii” cu studiul „Arta și dezestetizarea artei” semnat de Marin Aiftincă în care fenomenul anunțat este integrat într-o permanentă devenire a artei. După o amplă analiză a acestui fenomen mult discutat, autorul ajunge la concluzia: Dezestetizarea artei este o provocare ce dă noi impulsuri evoluției artei autentice, care ne va însoți permanent, ca o formă de a percepe afectiv și a înțelege realitatea, adăugându-i, cum spunea Nietzsche, un factor metafizic pentru a o depăși”. În continuare, Nicole Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, prezintă Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” la trecerea a 90 de ani de la apariție.

Mai bogată decât de obicei, rubrica „Evenimente” se deschide cu o relatare făcută de Nicolae Edroiu despre cea de a XXI-a reuniune a Comisiei Mixte româno-maghiare. Daniela Mârza scrie despre „Provocările istoriei ca știință și disciplină de învățământ la începutul mileniului III”, însemnare pe marginea celei de a VIII-a ediții a Școlii de vară organizată de Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române și Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Guvernului României. Despre întâlnirea regională anuală UNESCO cu privire la Patrimoniul Cultural intangibil Tamara Paica face o amplă prezentare punctând aspectele importante asupra cărora s-a ajuns la un acord pentru a încheia: „Participanții la întrunire au subliniat necesitatea consolidării și cooperării cu publicul și diverse entități private (cum ar fi ministere, fundații, bănci, organizații private, ONG-uri etc.) în sprijinirea activităților privind patrimoniul cultural imaterial, în scopul de a spori resursele și valoarea patrimoniului cultural imaterial pentru dezvoltarea durabilă, coeziunea socială și vitalitatea economică a comunităților locale.” Tot la această rubrică, Radu Rey prezintă „Rezoluția Consiliului Național al Muntelui”.

Trecem la rubrica „Evocări” și semnalăm articolele semnate de acad. Al. Zub - „Un teritoriu de istorie și cultură” - Paul GrigoriuAcademicianul Spiru Haret - la un secol de la trecerea în eternitate” și Ion Oltean - „Cazul Caragiale”.

Ca de obicei, Cronica vieții academice relatează evenimentele științifice și culturale din această lună. În ultimele pagini sunt prezentate cele mai recente apariții la Editura Academiei.

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006